Προθεσμίες Ελέγχου ΚΤΕΟ

Προθεσμίες Ελέγχου ΚΤΕΟ

Προθεσμίες Ελέγχου ΚΤΕΟ

Σύμφωνα με Υπουργική απόφαση, (25196/385 από 29/4/2020) παρατείνεται η ισχύς των ΔΤΕ ΚΤΕΟ καθώς και των Καρτών καυσαερίων, όλων των οχημάτων, ως εξής:

  • Όσα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου ή Καρτών Καυσαερίου λήγουν από 8 Μαρτίου 2020, έως και 3 Μαΐου 2020, έχουν προθεσμία να ελεγχθούν εντός 70 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξεως.
  • Όσα οχήματα έχουν Δελτία με παρατήρηση λόγω σοβαρών ελλείψεων με υποχρέωση ελέγχου από 17 Μαρτίου 2020 και μετά, θα πρέπει να ελεγχθούν μέχρι 29 Μαΐου 2020.
  • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε υπέρβαση των ως άνω προθεσμιών, επιβάλλονται τα νόμιμα πρόστιμα εκπρόθεσμου ελέγχου.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ Σύμφωνα με την απόφαση, όλα τα οχήματα (εξαιρούνται φορτηγά και λεωφορεία) πρέπει να προσέρχονται για έλεγχο μόνο με ραντεβού.
  • Καλέστε μας στα τηλέφωνα για κλείσιμο ραντεβού.