Ποινές εκπρόθεσμου ελέγχου ΚΤΕΟ

Η ποινή για τον εκπρόθεσμο έλεγχο ΚΤΕΟ, καθορίζεται από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Δικτύων, αναλόγως του τύπου του οχήματος, και τον χρόνο εκπροθέσμου, με μορφή παράβολου.

Το SmartKTEO, προκειμένου να αποφύγετε την ταλαιπωρία, έκδοσης παράβολου από τα δημόσια ταμεία, εκδίδει με το πιστοποιημένο προσωπικό του (χωρίς χρέωση) ηλεκτρονικό παράβολο για λογαριασμό σας.

Τα παράβολα αναφέρονται στον πίνακα