Προθεσμίες

Όλα τα οχήματα υποβάλλονται στον αρχικό έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης της Περιφέρειας Αττικής (εδώ) ή σύμφωνα με την ημερομηνία επόμενου ελέγχου που αναγράφεται στο Δ.Τ.Ε. (ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ).

Τα βαρέα οχήματα και τα ΤΑΧΙ υποβάλλονται στον αρχικό έλεγχο 1 χρόνο μετά την πρώτη άδεια κυκλοφορίας και πρέπει να έχουν πέραν των άλλων δικαιολογητικών και άλλα έγγραφα (ταχογράφου, περιοριστή ταχύτητος, ABS) κατόπιν ανά έτος.

Οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες υποβάλλονται σε αρχικό έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα της αρμόδιας Υπηρεσίας ΚΤΕΟ, της Δ/νσης μεταφορών και επικοινωνιών της Περιφέρειας στην οποία ανήκουν μετά από 4 έτη από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας, και μετά ανα 2 έτη σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στο ΔΤΕ.