Κάρτα Καυσαερίων

Έλεγχος Καυσαερίων.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση μας αφορά όλους για αυτό η πολιτεία έχει θεσπίσει όρια εκπομπής ρύπων για κάθε κατηγορία οχήματος που κυκλοφορεί. Επίσης υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη να ελέγχει κάθε χρόνο ή κάθε εξάμηνο το όχημα του και να φέρει σε αυτό την Κάρτα καυσαερίων

Έτσι και τα Κ.Τ.Ε.Ο. ελέγχουν τα οχήματα σε ότι αφορά τους εκπεμπόμενους ρύπους και εκδίδουν κάρτα καυσαερίων, είτε μαζί με το δελτίο τεχνικού ελέγχου, είτε μεμονωμένες.

Τα κυριότερα ρυπογόνα αέρια που προκύπτουν από την καύση των υγρών καυσίμων των κινητήρων είναι το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), οι υδρογονάνθρακες (HC), και τα οξείδια του αζώτου στα βενζινοκίνητα και υγραεριοκίνητα οχήματα. Η αιθάλη (κάπνα) και μικροσωματίδια στα πετρελαιοκίνητα.

Ο έλεγχος γίνεται με τη βοήθεια οργάνου που αναλύει τα καυσαέρια για τα βενζινοκίνητα-υγραεριοκίνητα οχήματα και άλλου οργάνου για τα πετρελαιοκίνητα.

Το όργανο που αναλύει τα καυσαέρια μετρά την περιεκτικότητα του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) επί τις %,  τους υδρογονάνθρακες (HC) σε ppm  και το λόγο λ που δεν αποτελεί ρύπο αλλά μαθηματική σχέση. Είναι όμως μια ένδειξη της σωστής λειτουργίας του κινητήρα και του καταλύτη του αυτοκίνητου μας. Το αιθαλόμετρο μετρά την ποσότητα αιθάλης που περιέχεται στα καυσαέρια. Η αιθάλη είναι υπεύθυνη για το σκουρόχρωμο καπνό που εκπέμπουν τα πετρελαιοκίνητα οχήματα.

Το συμπέρασμα είναι ότι όσο καλλίτερα συντηρημένος είναι ο κινητήρας μας τόσο λιγότερα ρυπογόνα αέρια εκπέμπουμε στην ατμόσφαιρα.

Για το Κόστος εκδόσεως Κάρτας Καυσαερίων, το οποίο είναι ανάλογα με το όχημα,  επικοινωνήστε μαζί μας.